O nacionalismo é unha enfermedade que se cura viaxando?