Linguaxe feminista e linguaxe do Terceiro Reich

×

Error message

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /home/xabier/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/xabier/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/xabier/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/xabier/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/xabier/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/xabier/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseCondition::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 1652 of /home/xabier/public_html/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in drupal_random_bytes() (line 2268 of /home/xabier/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $data declared before required parameter $name is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 341 of /home/xabier/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $data declared before required parameter $name is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 341 of /home/xabier/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $file declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 341 of /home/xabier/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $account declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 341 of /home/xabier/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $entity declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 341 of /home/xabier/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $account declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 341 of /home/xabier/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $values declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 341 of /home/xabier/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $view_mode declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 341 of /home/xabier/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $langcode declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 341 of /home/xabier/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $item declared before required parameter $complete_form is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1389 of /home/xabier/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in url_is_external() (line 2393 of /home/xabier/public_html/includes/common.inc).
 • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in url_is_external() (line 2395 of /home/xabier/public_html/includes/common.inc).
 • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (line 2311 of /home/xabier/public_html/includes/common.inc).
Go Back

En 1947, apenas dous anos despois de finalizada a Segunda Guerra Mundial, Victor Klemperer publicou unha obra titulada «LTI: A lingua do Terceiro Reich. Apuntamentos dun filólogo» («LTI» é a sigla de Lingua Tertii Imperii [Lingua do Terceiro Imperio]).

Klemperer era catedrático de literatura francesa na Universidade de Dresde. Co ascenso de Hitler ao poder foi depurado da cátedra, expulsado da súa casa e obrigado a traballar en fábricas; á vez que se lle prohibiu acceder ás bibliotecas. Salvouse da deportación a un campo de concentración porque a súa muller era «aria».

Nos primeiros anos do réxime totalitario hitleriano fuxía de toda clase de propaganda nazi, xa se tratase de xornais, panfletos, libros, carteis ou emisoras de radio; dedicándose ao seu traballo e investigacións. Porén, cando debido ás múltiples restricións que se lle impuxeron non puido exercer a profesión, decidiu ocuparse do estudo da lingua da época. As súas conclusións son rigorosas e moi interesantes para o noso tempo.

Así, móstranos como a ideoloxía nacionalsocialista imbuíase nas masas a través da linguaxe, para desta forma moldear o seu pensamento. Unha das principais estratexias de adoutrinamento consistía en utilizar palabras illadas, expresións e estruturas sintácticas que repetíanse millóns de veces para que a xente consideráraas propias e adoptáraas de maneira mecánica e inconsciente. Deste xeito, de linguaxe de grupo, a lingua do Terceiro Reich pasou a ser a linguaxe do pobo. O seu xerme áchase en A miña loita, de Adolf Hitler, de onde se difundiu ao «Partido Nacionalsocialista Obreiro Alemán» (NSDAP), e deste ―ao longo dos doce anos que se mantivo no poder— a toda a sociedade.

Se na actualidade aplicamos o método de investigación empregado por Klemperer no seu estudo do alemán da época nazi ás modificacións que dende o feminismo estanse a introducir na lingua galega, atoparemos as mesmas técnicas e os mesmos obxectivos que descubriu o autor xudeu. Concluiremos, tamén, que igual de xustas e necesarias estimaba «O Movemento» nacionalsocialista as súas medidas lingüísticas como hoxe en día o movemento feminista estima as súas.

Tomando como referencia a «Guía de linguaxe non sexista» da «Universidad Nacional de Educación a Distancia» (UNED), comprobamos que as «Regras de uso da linguaxe non sexista» xustifícanse para evitar o «sexismo lingüístico», entendido como «o uso discriminatorio da linguaxe por razón de sexo».

Con todo, máis aló da ideoloxía que os motiva, non definen os redactores desta guía que entenden por uso discriminatorio da linguaxe, nin recoñecen que unha das funcións de toda lingua é, precisamente, discriminar: entre o masculino e o feminino, entre o grande e o pequeno, entre o bo e o malo… Da mesma maneira que no plano social é cometido dos cabelos longos, das blusas e dos pendentes distinguir entre homes e mulleres; e no aspecto biolóxico diferénciannos o timbre de voz, o tamaño das mamas ou o ancho das cadeiras. Por outra banda, no é asumíbel que utilizar de forma correcta a gramática e a semántica da lingua galega comporte, dun ou doutro xeito, unha discriminación sexual inaceptábel dende a perspectiva da Ética.

A regra central da guía da UNED, e doutras similares, é evitar «o uso innecesario ou abusivo do masculino xenérico». ¿Pero quen estabelece cando e por que a utilización do masculino xenérico é abusiva ou innecesaria? ¿A ideoloxía de xénero ou a libre evolución da lingua e a autonomía da vontade do individuo que a emprega?

As fórmulas recomendadas para eludir o uso non marcado do masculino son sempre as mesmas: en lugar de «O solicitante», «As persoas solicitantes»; no canto de «Os candidatos», «As persoas candidatas»; «As persoas responsables» en substitución de «O responsable», e así indefinidamente. Podendo ocorrer que mañá xurda outra ideoloxía con idéntica ambición e medios para impoñer a súa manipulación lingüística, cuxa proposta sexa impedir o emprego do singular e o plural de, poñamos por caso, a palabra «persoa» ―por entender que ao ser de xénero feminino non inclúe aos homes— e a súa substitución polo neoloxismo «persoo» (os «persoos» solicitantes; os « persoos» candidatos, etcétera).

Para rematar, convén non esquecer nin pasar por alto que, nesta cuestión, o obxectivo sociolingüístico último das ideólogas ―e dos ideólogos— do feminismo non é desdobrar os xéneros, senón substituír o uso do masculino xenérico polo feminino para designar a ámbolos dous sexos; práctica empregada cada día con maior insistencia no ámbito universitario e no político. É dicir, o moi vello «sácate ti que me poño eu».

 

 




© Xabier Vila-Coia - 2021 · Contacto
Linguaxe feminista e linguaxe do Terceiro Reich | Xabier Vila-Coia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.